Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2016

Nu verkar det som om nya gränser dras i Europa. Om inte bokstavligt så åtminstone bildligt. Utrikesministrarna från EU:s sex grundarländer möttes i går i Berlin och genast kom sura reaktioner österifrån. Den lätt bisarre polske utrikesministern Witold Waszczykowski har enligt den polska radion inbjudit till ett lunchmöte under måndagen. Inbjudan lär ha gått ut till kollegorna i övriga medlemsländer utanför ”de inre sex” men frågan är förstås om det med så kort varsel går att få ihop ett representativt gäng.

Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier har skyndat sig att förklara att han snarast ska informera de baltiska länderna om vad man kommit fram till (den estniska presidenten Ilves var också sur). Och han ska under måndagen också samtala med företrädare för den s. k. Visegradsgruppen (Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien). Hur detta är tänkt att kunna samordnas med ett eventuellt panikartat lunchmöte i Warszawa kan väl ingen svara på.

De sura östländerna besväras förstås också av att de gamla kärnländerna nu upprepar talet om solidaritet för att lösa bland annat flyktingkrisen. Men solidaritet i just den frågan är ju inte Visegradländernas bästa gren. Gärna pengar från Bryssel men helst inga förpliktelser till de västeuropeiska grundvärden som inte passar in i deras nynationalistiska tankeramar.

Polen är förstås speciellt antagonistiskt mot de krafter västerut som anklagar den nya regeringen för att överge rättsstatliga principer. Och man vet att man just nu har trumf på hand eftersom ingen öppet vill bråka med det land som om några veckor ska vara värd för Nato:s toppmöte – i sig en sorglig samling av demokratiska och mindre demokratiska ledare.

Speciellt är ju polackerna ilskna mot Steinmeier som för några veckor sedan kallade den av Polen organiserade stora Nato-övningen Anakonda för ”vapenskrammel” och ”krigstjut” (Sverige deltog förstås i skramlet). Och för regeringen i Warszawa är det ingen brådska att organisera Storbritanniens utträde medan de sex kärnländerna (inklusive kommissionen i Bryssel) kräver att processen startar omedelbart.

Member_States_of_the_European_Union_(polar_stereographic_projection)_EN.svg

Ack Europa!, som Hans Magnus Enzensberger utropade i titeln på sin bok från 1987. Även en gammal entusiast för europeiskt enande som jag kan i dessa dagar känna en viss uppgivenhet. Vad är det egentligen för slags EU som vi återstående 27 länder vill slå vakt om?

Kanske blir det nya gränser också på den irländska ön. Ska det i framtiden bli nödvändigt att visa pass när EU-medlemmarna i den irländska republiken ska besöka grevskapen i norr? Fast det är kanske inte värre än att man ska legitimera sig i Helsingör om man vill åka färjan till Sverige.

Staffan Heimerson konstaterade i en krönika i Aftonbladet häromdagen efter en bilresa i Europa: ”Jag passerade åtta gränser utan någon som helst kontroll. På ett ­enda ställe, i Trelleborg, var jag tvungen att ­visa passet.” Men snart införs det nog nya gränskontroller här och var på den europeiska kontinenten.

Charles de Gaulle insåg förstås de problem som Storbritannien skulle utgöra när han ett par gånger motsatte sig brittiskt medlemskap. Han hade sina egna erfarenheter av samarbetet under kriget. Jag läser några rader i hans bok Ge inte upp!, krigsminnen från 1940-42:

Det fordrades en ordentlig kraftinsats för att kunna stå emot det officiella Storbritannien när det gick till verket för att genomdriva ett visst beslut. Den som inte själv har upplevat detta kan inte föreställa sig vilken koncentrerad styrka, vilket utnyttjande av skilda förfaringssätt, vilken både älskvärd, påträngande och hotfull enträgenhet britterna kunde utveckla när det var någonting de ville nå.

Fast nu vet väl ingen vad det djupt splittrade Förenade kungariket egentligen vill nå.

Read Full Post »

Vilket svenskt pressorgan är mer oumbärligt än Grönköpings Veckoblad med dess spegling av verkligheten – inte bara inom det egna spridningsområdet (Hjo-Skövde-Grästorp, typ) – utan också i ett vidare nationellt perspektiv. I år är detta månatliga veckoblad värt lite extra uppmärksamhet eftersom man uppnått den aktningsvärda åldern av 100 år.

I det senaste numret kan man läsa om en samhällsfarlig incident som för övrigt drabbat också andra delar av riket: ett allvarligt hot mot den moderna infrastrukturen:

Ett beklagligt avbrott å de lokala TV- masterna å Gökmassivet medförde att invånarna under en hel kväll gick miste om samtliga program producerade av Grönköpings lokal-TV. Det har framförts misstankar om att sabotage skulle ha legat bakom händelsen, men dessa avfärdas nu helt av hr brand- & säkerhetschef Arvid Lundstedt, Myndigheten för Säkerhet & Brand (MSB).

”Anledningen till att vi först trodde, att någon avsiktligt skulle ha kapat av masterna, var dels att ett misstänkt föremål i form av en såg anträffades å marken, dels att en person som promenerade förbi strax innan masttoppen föll av, tyckte sig ha sett tvenne personer som satt uppflugna halvvägs upp i en av masterna”, säger hr L.

Det visade sig dock lyckligtvis att det varit ynglingen Emil Ruda och dennes kumpan Emanuel Björnberg som klättrat upp i masten för att njuta av den hänförande utsikten från platsen. Visserligen hade de därvid tappat en såg på marken men detta visade sig ha rätt naturliga orsaker och med anledning av ynglingarnas tillförlitliga berättelse kunde alla misstankar om brott kunnat avföras.

grönköpings veckoblad

Huruvida det eventuellt skulle ha varit ryska sågfilare (eller förklädda små gröna militärer) inblandade i incidenten framgår dock inte av reportaget. Några mer långsiktiga problem verkar inte heller ha uppstått:

Veckobladet vill passa å tillfället att lugna TV-tittarna med att de missade programmen ”Grönköpings äldsta mästerkock”, i vilket frkn Sophie Liljedotter lagar kålsoppa, samt ”Alla kan sjunga karaoke” under ledning av hr Ebonius Larsson, glädjande nog kommer att sändas vid ett senare tillfälle.

Det aktuella numret innehåller också en anslående dikt med titeln Sommarkväll (går att sjunga på en känd psalmmeoldi). De tre sista verserna lyder så här:

Ack, vilken skönhet sommar´n bär
till staden och dess landamär,
så långt de nu sig sträcka.
Ej något ställe å vår jord
sig mäter med vår stad i Nord,
ett verkligt kärnsvenskt Mecka.

Nej, fore jag all världen kring,
jag knappast funne någonting
som vore fullt dess like.
Ej Roms gondoler, Londons brus,
ej ens Manhattans skyskrapshus
mig lockar från mitt rike.

Här är jag född. här vill jag bo,
ej minst i sommarkvällens ro
i ljuva sommartiden.
För mig finns ingen väg som för
från hembygdstraktens rå & rör.
Här skönast syns mig liden!

Med dessa anslående och vackra rader önskas alla läsare en glad Midsommar!

Read Full Post »

Jag antar att det är fler än jag som tröttnat på alla dessa väljarundersökningar som vi matas med månad efter månad. Är det inte Sifo eller SCB så är det Demoskop, Novus, Ipsos eller Skop. Det är rörelser upp och ner, ibland inom felmarginalerna och ibland utanför.

Jag hade tidigare ingen aning om hur detta elände började men blev upplyst när jag häromdagen på en loppis köpte ett ex av Dagens Nyheter, daterat tisdagen den 19 september 1944. Det hade varit riksdagsval två dagar tidigare men världsnyheterna hade redan tagit överhanden. De största rubrikerna längst upp på sidan handlade om att ett fredsavtal mellan Finland och Sovjetunionen var klart i Moskva och att finnarna nu var på marsch mot tyskarna.

1944

Affischer från valkampanjen 1944

Lite längre ner på sidan fanns i alla fall en tvåspaltig rubrik: ”Gallupsiffrorna stämde bra med riksdagsvalets utgång”. Artikeln inleddes på följande sätt:

Den preliminära röstsammanräkningen efter söndagens riksdagsmannaval ger vi handen att de uppmärksammade Gallupprognoserna om valutgången blev en stor framgång för institutet. Ännu återstår det visserligen att räkna valsedelsförsändelserna, huvudsakligen de s. k. poströsterna, men dessa torde endast kunna inverka på slutresultatet, så att detta ytterligare bestyrker noggrannheten i Gallups förhandsberäkningar.

Så återges det preliminära valresultatet per parti i jämförelse med Gallups prognos (som här redovisas inom parentes).

Högern 15,4% (16,2) – Folkpartiet 12,9% (12,8) – Bondeförbundet 13,8%  (13,5) – Socialdemokraterna 46,8%  (46,8) –  Kommunisterna 10,4% (9,9) – Annat 0,7% (0,8)

Till tidningen säger den svenska Gallupchefen, direktör Sven O. Blomquist:

Detta var ju vår första valprognos, och som sådan betraktades den, trots våra tre års verksamhet, som ett gesällprov för Gallupmetoden i Sverige… Jag vill inte sticka under stol med att vi nog var bekajade med en viss spänning för utgången, men vi var å andra sidan övertygade om att vår prognos skulle slå åt rätt håll… Våra valundersökningar antyder också hur opinionen påverkats av valkampanjen. Om den saken har man inte tidigare kunnat bilda sig någon uppfattning.

Enligt direktör Blomquist avgjordes valet 1944 under veckorna mellan 15 augusti och 5 september: ”Det var då högern sackade efter i kampen om rösterna och folkpartiet gjorde sin uppmarsch, och det var då två procent gamla socialdemokrater tog steget över till kommunistpartiet”.  Och han fortsätter:

Från något håll har förmodats att Gallupprognoser skulle kunna påverka allmänhetens partitagande. Detta förmodande anser jag ha vederlagts av att valprognosen av den 5 sepember kom att stå sig så bra i jämförelse med slutresultatet.

George_Gallup

George Gallup himself

I övrigt innehåller detta nummer av DN ett otroligt stort antal platsannonser. En duktig städerska får t. ex. omedelbart plats på Rosenbads festvåning om anmälan göres samma dag på restaurangens kontor efter kl . 11. Sick-sack-sömmerskor får också omedelbart anställning hos Terberger AB i Hammarby. Underpresserskor och passflickor söks av Otto Halldéns Fabriks- & Handels AB på Hornsgatan 36. En rutinerad pianist med dragspel erhåller engagemang om vederbörande hör av sig under signaturen ”Skötsam”.

Bland familjeannonserna kan man denna dag notera en som meddelar att fil. kand. Jan Olof Olsson ingått förlovning med fil. kand Margareta Sjögren. Båda kom som bekant att med tiden bli ett par av Sveriges främsta journalister.

Trots de dramatiska världshändelserna finns förstås också plats för mer lokal dramatik. T. ex. i form av denna notis:

En springpojke på Stadshotellet i Eskilstuna sändes i lördags middag till en bank för att växla 200 kr. När han efter ett par timmar inte återvänt, anmälde man försvinnandet till polisen. Ännu på måndagskvällen hade man inget spår av pojken. Man förmodar att han rest till Stockholm och roat sig för pengarna. Han är nyss fyllda 15 år.

Hoppas att gossen hann roa sig ordentligt innan myndigheterna ingrep. Notera för övrigt att banken var öppen en lördag och att den dessutom sysslade med kontanter. Those were the days…

Read Full Post »