Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Versailles’

Förlåt tjatigheten men just nu är det svårt att intressera sig för någon annan större politisk fråga än Greklands öde. Uppgörelsen häromdagen verkar vara en katastrof som ingen egentligen är lycklig över. Den tyske finansministern Schäuble skulle ju hellre ha sett Greklands temporära (?) utträde ur euron medan premiärminister Tsipras frankt förklarat att han inte tror på vad han skrivit under.

Hur kunde allt gå så snett? Redan före det grekiska valet i januari analyserade professor Paul De Grauwe från London School of Economics det grundläggande problemet:

The Greek public debt has increased and now exceeds 170 per cent of GDP. The burden of this debt is so high that future Greek governments will not be able to continue to service it.

Instead of denying this reality the EU finance ministers should start facing it. They should begin to think about how they can ease the debt burden of Greece. Denying this reality condemns Greece to many more years of misery and will encourage extremist political movements in the country even further.

The risk today is that the political leaders of the Eurozone refuse to relieve the Greek debt (and that of other countries of the periphery). In that case, a fundamental crisis in the Eurozone is inevitable. Even if Syriza does not make it at the coming election, extremist parties will gain the upper hand in future elections. This will be very disruptive for the Eurozone as a whole.

Nu är det ju i princip där vi har hamnat. Det ovillkorliga tyska nejet till skuldavskrivningar och det förmyndarskap som Grekland satts under kan få oöverstigliga konsekvenser för hela det europeiska samarbetet. Dessutom bygger dokumentet från Bryssel, som Ambrose Evans-Pritchard påpekar i The Telegraph, på ett slags lögn:

Some are already comparing the terms to the Versailles Treaty but this does not quite capture the depravity of it. The demands imposed on Germany in 1919 were certainly vindictive and narrow-minded – as Keynes rightly alleged – but they were not, on the face of it, beyond reach…

What Greece is being asked to do is scientifically impossible. Almost everybody involved in the talks knows this. Yet the lie goes on because the dysfunctional nature of EMU politics and governance makes it impossible to come clean. The country is dishonestly kept in a permanent state of crisis.

Times

Löpsedel från 1919

I The Guardian skriver Seumas Milne om den förödmjukelse som grekerna i allmänhet och Syriza i synnerhet utsatts för. Regeringspartiet har tvingats skriva under en politik rakt motsatt den man gick till val på:

That’s why European officials were so keen to let it be known that Tsipras had been “crucified” and “mentally waterboarded”. Greece would be turned into an economic “protectorate”, one purred, where all key decisions would be taken by foreign governments and unelected EU bureaucrats. No wonder Greek leaders declared that they had been subjected to a coup, while the ex-finance minister Yanis Varoufakis compared the “deal” to the Versailles treaty. This is the diktat of a bankers’ ramp that can barely tolerate even a facade of democracy.

I New York Times skriver den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev en krönika där han varnar för de mer långtgående följderna av diktatet från Bryssel:

Mr. Tsipras’s leftist populism failed to win Greece a better deal. Instead, the real political winner is most likely to be not the moderate center but the anti-European right. And while European leaders can congratulate themselves on keeping the Union going, the price that Europe will pay for saving Greece economically and losing it politically is the transformation of the Union from a project sustained by hopes and aspirations into one surviving on shared fears and confusion.

Förvirring var ordet. Det är väl där vi befinner oss, alla vi som i grunden trott på det europeiska projektet. Fast mitt i denna förvirring vågar jag ändå slå ett vad (100 kronor till den som först kan påvisa att jag haft fel i min prognos): Den aviserade folkomröstningen i Storbritannien kommer att resultera i ett ja till utträde ur EU, detta i synnerhet som en gammal fruktan för tysk dominans i Europa nu verkar ha fått nytt liv. När en brittisk historieprofessor i en insändare använder ordet ”Herrschaft” för att suggerera läsarna i en bestämd riktning kan man gissa vad klockan är slagen.

Read Full Post »