Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sedlighet’

Sedlighet

Jag såg i lokaltidningen att det gamla baptistkapellet Fridhem i min sörmländska barndomssocken sålts till en privat ägare. Priset blev 144.000 kr trots att taxeringsvärdet uppges vara 0. Det som förvånade mig var kanske inte själva försäljningen – församlingen har nog i praktiken gått på sparlåga i många år – utan namnet på säljaren: Sällskapet för upplysning o sedlighet. Jag hade ingen aning om att detta sällskap existerade men förstod efter lite surfande att det var ett vanligt namn på de ideella föreningar  som bildades i en tid när frikyrkoförsamlingar inte utan vidare kunde vara lagliga ägare av fast egendom. Betelkapellet i Stockholm uppfördes t. ex. 1864 på Malmskillnadsgatan sedan tomten inköpts av  ”Sällskapet för befrämjande af upplysning och sedlighet”.

Kapell på sedlig grund

Hur som helst; mitt googlande kring sedlighetsbegreppet kom att föra mig in på Grönköpings Veckoblad som i en notis i det senaste numret meddelar följande:

Det Brylénska stipendiet för sedlighet och väl bedrivna studier utdelades för 110:nde gången vid skolavslutningen i Läspeskolan. Stipendiet, kr 25:- , gick till skolgossen Kent Gårdberg, som uppfört sig någorlunda under detta läsår samt inte helt försummat sina studier.

-Kent är därmed en täml. medelmåttig elev, och just det medelmåttiga vilja vi lyfta fram och premiera, fria från elittänkande som vi skolledare ju äro, understryker hr grundrektor Ludwig Hagwald.

Grönköping Veckoblad firar i år sitt 110-årsjubileum, en milstolpe som hugfästs i en anslående dikt som kan läsas om man klickar här. Det ligger väl en betydande sanning i det som borgmästare Mårten Sjökvist framhöll i ett jubileumstal: ”Utan Veckobladet skulle Grönköping befinna sig på en betydligt lägre kunskaps- & åsiktsnivå, kanske rent av i jämnhöjd med Skövde och Hjo!”

Några andra notiser ur det senaste och som vanligt högaktuella numret kan vara värda att uppmärksamma:

Strindbergsåret firas i Grönköping med en nyskapande uppsättning av ”Fröken Julie”, eller ”Tjejen Jullan”, som regissören H. Browall föredrar att kalla pjäsen…

Nu börjar föräldrar avslöja sina barn i memoarböcker. Fru tullvaktmästarinnan Mettan Ruda kommer att göra upp räkningen med bl a sonen Emil i en kommande bok på missionsbokhandlare Joelssons förlag.

Efterfrågan på dop ökade lavinartad i samband med att prinsessan Estelle döptes. Kyrkoherde Boklund fick anordna drajv-in-dop vid kyrkogårdsgrinden och döpte en mängd småttingar till Estelle eller Daniel.

Hälso- och sjukstugan kommer fr.o.m. halvårsskiftet att drivas i kombinerad privat och offentlig regi, meddelar hr stadsdr Aug. Tert. Salvén. Samdrivningen avser främst att lugna de rabiata debattörer, som anser att det ena absolut är att föredra framför det andra och vice versum (tvärtom).

Det kan i sammanhanget vara värt att notera att det jubilerande Veckobladet sedan många år tillbaka redigerats under det tänkvärda mottot: ”Gudsfruktan, nykterhet och sedlighet utan fanatiska överdrifter”.

Read Full Post »