Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Latin’

Mer latin

Jag ser att påven Benedikt XVI för en vecka sedan grundade en latinsk akademi i Vatikanen. Syftet är att främja kunskaperna i det klassiska språk som fortfarande är den katolska kyrkans officiella tungomål men som nya generationer av såväl präster som lekmän tycks stå alltmer främmande inför.

Påvens ”motu proprio” i ärendet är förstås skrivet på latin och heter kort och gott ”Latina lingua”. Den som vill läsa originaltexten på Vatikanens hemsida hittar den genom att klicka här.

Den klassiska institutionen vid Ave Maria University i USA har gjort en engelsk översättning som man hittar via den här länken. Påvens ärende framgår bland annat av följande rader:

To manifest the universal nature of the Church, the liturgical texts of the Roman Rite have their paradigmatic form in the Latin language, as do the principal documents of the Magisterium and the solemn, official acts of the Roman Pontiffs.

Nevertheless, in today’s culture, in which humanistic studies have diminished, there is danger that the knowledge of Latin will be superficial, something which is noticed in the Theology and Philosophy curricula even of future priests…

For this reason it seems necessary to support efforts to learn the Latin language more deeply and to use it in a fitting fashion, whether in ecclesiastical affairs or in the broader field of culture. It is perfectly reasonable, for the success and propagation of these efforts, to employ new methods of teaching Latin that correspond to new conditions…

Åter till källspråket!

Ett bra sätt att pröva nya pedagogiska grepp i latinstudiet är kanske att börja med texter som anknyter till moderna företeelser snarare än det galliska krig som Caesar en gång beskrev och som århundraden av latinstudenter fått börja med. Varför inte hämta lite material från de aktuella nyhetsnotiser som varje vecka produceras av den finländska radions program Nuntii Latini:

Praesidens Civitatum Americae Unitarum iterum designatus est Barack Obama, quippe qui comitiis die Martis (6.11.) factis amplius trecentos electores sibi conciliaret. Ubi primum eum in iis civitatibus superiorem esse innotuit, in quibus certamen aequissimum esse constabat, omnibus persuasum erat Obamam victoriam de adversario suo republicano Mitt Romney reportaturum esse. Neque Romney diu cunctatus est, quin novo praesidenti gratulatus se cladem in suffragio accepisse publice confiteretur.

Fattar ni inte allt så är det kanske ändå inte så svårt att förstå att Obama fick mer än tre hundra elektorsröster och att Mitt Romney offentligt erkände sig besegrad. Resten kan ni kanske dechiffrera med hjälp av alla de språkliga redskap som finns tillgängliga på nätet.

Read Full Post »

Det finns ju en gammal historia om latinlektorn som påverkad av sin lingvistiska bakgrund vid något tillfälle utbrast till en elev: ”Om dig Svensson har jag, då du, då jag vid en nyss iråkad förkylning hostade, skrattade, fått en ytterst ofördelaktig uppfattning”. Man får ju läsa några gånger för att bena ut den egentliga meningen.

Jag kom att tänka på detta då jag, vid nyss genomförd beställning av en artikel från Frankfurter Allgemeine Zeitung, fick följande meddelande i ett mejl:

Der Rechnungsbetrag wird von dem von uns mit der Zahlungsabwicklung beauftragten Unternehmen…  per Kreditkarte eingezogen.

De tyska (och kanske ytterst latinska) satskonstruktionerna satt ju länge fast i det svenska kanslispråket. På väggen i ett mindre avskilt rum i vårt hus har vi hängt upp följande meddelande från det förra seklets början:

Tillkännagifvande.

Person, som till viss tid beställt bad, är, äfven om han ej begagnar sig av detsamma, skyldig att erlägga afgift för det sålunda beställda badet, för såvidt ej beställningen återkallas minst en timma  före den för badet beställda tiden

Växjö i december 1908.

Drätselkammaren.

Något mindre präglade av kanslispråk men ändå rätt åldersstigna är de anvisningar för telefonering från automatisk telefonapparat som jag häromdagen hittade i en lokal telefonkatalog för Södertälje från år 1942:

Sätt hörtelefonen till örat. Börja koppla så snart oavbruten ton (svarston) höres, men icke förr.

Koppla det önskade numret genom att siffra för siffra insätta fingret i mot siffran svarande hål å fingerskivan och vrida skivan åt höger ned till stoppet. För varje siffra släppes skivan och lämnas att fritt återgå till utgångsläget.

Har orätt siffra kopplats, lägg då genast mikrotelefonen i klykan under några sekunder och gör om kopplingen från början sedan ny svarston erhållits.

Telefon – med fingerskiva

I samma katalog meddelas att abonnenter med samma efternamn är ordnade efter titel eller yrke. Katalogredaktören ger motivet för denna ordning: ”Man känner nämligen i de flesta fall till vad titel eller yrke den abonnent har, som man önskar ringa upp men mera sällan vet man personens förnamn.”

I katalogen ser jag sedan följdriktigt att lärarinnan Karin Pettersson kommer före osthandlaren Albert Pettersson och strykerskan Elin Pettersson. Men idag skulle det där systemet förstås aldrig fungera. Vem vet i vår globaliserade tid om någon man känner är ”kamrer” eller ”internal account manager”. Den som var informationschef igår kan mycket väl vara kommunikationschef idag. Och så där håller det på.

Och ingen är längre ”fröken”, vilket faktiskt är en av de vanligaste titlarna i 1942 års telefonkatalog.

Read Full Post »

Corruptio minima

Med anledning av den pågående diskussionen om korruption och mutor i vårt svenska folkhem så kan det vara värt att notera att Sverige tillsammans med Finland delar fjärdeplatsen i den lista över världens minst korrupta länder som Transparency International nyligen publicerat.

En koncis sammanfattning av toppstriden får man via Nuntii Latini, de korta nyheter på latin som den finländska radion YLE producerar varje vecka med hjälp av de framstående latinisterna Tuomo Pekkanen och Reijo Pitkäranta:

In comparatione, quam ordo Transparency International de corruptione instituit, Finnia inter centum duodeoctoginta (178) nationes una ex terris minime corruptis iudicata est. Ante Finniam, quae una cum Suetia quarto loco posita est, sunt Dania, Nova Zelandia, Singapura. Maxime corruptae iudicatae sunt Somalia, Burma, Afganistania.

Den som inte läst latin kan ju kolla tabellen via länken i första stycket ovan.

Nuntii Latini – nyheter av lärde män på latin

Lätt att förstå är väl också den sammanfattning av det svenska valet som den världsunika nyhetskanalen gjorde i slutet av september:

In comitiis Suetiae parlamentariis coalitio partium dextrarum centum septuaginta tres (173) delegatos parlamentarios obtinuit. Oppositio rubro-prasina, in qua sunt democratae sociales, prasini, factio sinistra, centum quinquaginta sex delegatos (156)  accepit.

Sedan detta skrevs och sändes kan det ju noteras att oppositio rubro-prasina sönderfallit. I varje fall gav gårdagens partiledardebatt vid handen att factio sinistra efter uppgörelsen om Afghanistanpolitiken nu kör sitt eget race.

Vill man höra nyheterna på klingande latin, låt vara med en tydlig finsk accent, kan man klicka här.

Read Full Post »