Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Karelen’

Den uppmärksamma läsaren har kanske noterat att jag lagt till en ny flik ovan: Blandade texter. I och för sig är de inte blandade för det finns än så länge bara en text där, en artikel om Karelen. Men det kommer fler så småningom.

Karelen är ett landskap som alltid har intresserat mig, en nordisk provins på gränsen mellan två kulturer. Här har kristendomen i sin latinska respektive grekiska form mötts sedan århundrade. Här har gränser dragits fram och tillbaka mellan Sverige och Ryssland (och efter 1809 mellan Finland och Ryssland). Och, som jag skriver i artikeln: ”Detta landskap är det dåliga nationella samvete som Sverige aldrig förstått att ha. Det var här som den svenska kronan genomförde sina etniska rensningar efter 1600-talets krig.”

Mer än så förresten: Våra historieböcker har förstås alltid tigit om svenskarnas härjningar i det karelska landskapet eller längs den ryska ishavskusten. Valamo kloster i Ladoga raserades på 1600-talet av våra råbarkade trupper. Dussintals munkar slogs ihjäl av svenska soldater i Petsamo kloster på 1580-talet. Ovärderliga skatter med rötter i den bysantinska och ryska kulturen har skövlats. I det ryska minnet bevaras Sverige i dessa trakter ofta som en aggressiv nation.

manastirea-valaam-(72)

Valamo – här härjade en gång svenska trupper

Allhelgonadagen i vår kalender är i den finska ortodoxa kyrkan De karelska upplysarnas fest. Då firas minnet av dem som österifrån kristnade Karelen, klostergrundare som Sergius och Herman av Valamo, Arsenius av Konevitsa eller Trifon av Petsamo. De var hyllade gestalter i den folkliga kultur som bland annat bevarade Kalevalas poesi åt eftervärlden.

Icon_valaam_monastery_19th_century

Sergius och Herman – Valamo klosters grundare

TV4 sänder nu en serie där Gustav Fridolin granskar våra historieböcker under rubriken Vår mörka Historia. Han tar till exempel upp Sveriges inblandning i slavhandeln på 1700-talet, eller hur svenska staten under 1800-talet stal stora delar av samernas landområden. Jag antar att han inte berör vårt religionsförtryck i Karelen under stormaktstiden men det vore annars värt ett eget program.

På tal om historia så pågår just nu på Nationalmuseet i Helsingfors en utställning med titeln Ikoner, individer och kriget. Den beskrivs så här på muséets hemsida:

Utställningen, som sammanställts av det nya Valamo-klostrets konserveringsanstalt, visar ikoner som under vinter- och fortsättningskriget 1939-1944 evakuerades från Karelen och Öst-Karelen eller hemfördes som minnesföremål. Utställd finns hela den brokiga skalan av fromhet som utmärker folket i Karelen. Här ser man heliga bilder tryckta på papper tillsammans med gamla och mörknade ikoner, målade med tempera.

Förutom ikoner innehåller utställningen brev, fotografier, anteckningar och publikationer. I utställningen ingår ett flertal ikoner ur Finlands nationalmuseums samlingar; de presenteras nu för första gång som en helhet med anknytning till vinter- och fortsättningskrigen.

Jag har inte varit i Helsingfors och sett utställningen men jag hoppas komma dit innan den tas ned den 31 januari nästa år. Under tiden fördjupar jag mig gärna i Katri och Harri Willamos ikonsamling som finns på nätet. En intressant kollektion av 390, ofta folkliga, ikoner från Karelen och Ryssland. Kolla genom att klicka här.

Mother_of_God_of_Vladimir

Ur Willamos ikonsamling

Read Full Post »

Påsknatt

Påsknatten tillbringade jag i den finska ortodoxa kyrkan i Stockholm (jag kom hem halv fyra på morgonen). Den ortodoxa påsken infaller egentligen först nästa helg men i Finland har de ortodoxa sedan frigörelsen från Ryssland anpassat sitt påskdatum till folkmajoritetens kalender.

Men den finska ortodoxin har förstås sina rötter i Ryssland. Karelens gränsland mellan öst och väst har under seklerna varit en skådeplats för krig och våld, där inte minst de svenska trupperna historien igenom stått för förödelse och förstörelse av det östliga religiösa och kulturella arvet.

De hymner som sjöngs i natt har sina rötter i orienten. Den stora påskhymnen skrevs av kyrkofadern Johannes av Damaskus som levde på 700-talet och som trots att han var kristen hade en hög post i den muslimska administrationen i Damaskus. Han är inte minst känd som en av de främsta försvararna av ikonerna i en tid när de bysantinska kejsarna ville förbjuda de heliga bilderna.

Olika delar av påsknattens evangelium lästes på grekiska, latin, finska, svenska, ryska, estniska, engelska, franska och tyska – möjligen på ytterligare något språk som jag inte riktigt uppfattade.

Hur som helst; om jag nu för första gången ska introducera en bild på den här bloggen så väljer jag ett uppståndelsemotiv, en 1300-talsfresk i bysantinsk stil från klostret Visoki Decani i Kosovo. Det är Kristus som trampar ner dödsrikets portar (se hur spikar och lås flugit åt alla håll) och som befriar Adam och Eva ur dödsrikets grepp.

pascha-fresco1

Fortsatt glad Påsk!

Read Full Post »