Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gotland’

Min bana inom försvaret slutade med att jag blev civilmilitär löjtnant med kryptologi som specialitet. Det är kanske en något smal professionell bas för att ifrågasätta ÖB:s beslut att placera en stridsgrupp på 130 man på Gotland. Vi länstolsstrateger ser kanske inte hela vidden av det aktuella säkerhetsläget kring Östersjön. Å andra sidan kan det vara bra att det finns några som försöker tänka lite mer fördomsfritt i den rådande mediala och strategiska likriktningen.

gotl

Det finns lätta inslag av hysteri i dagens rubriker kring topphemliga underrättelser om nya ryska hot. Som vanligt levereras de av Dagens Nyheters Mikael Holmström, landets mest okritiske journalist och främste jägare av ”sannolika” ubåtar. Hans uppgifter bör dock, för att citera den mer nyktre Carl Bildts uttalande i Expressen och Aftonbladet idag, tas med en nypa salt: ”I den konkreta bild jag är medveten om finns inget som stöttar det här. Jag förhåller mig inledningsvis skeptisk till uppgifterna.” En klok inställning.

Vem avskräcks förresten av ett kompani utan egentliga militära muskler? Knappast ryssarna. Och vad ska de för övrigt med Gotland till? För att erövra de baltiska länderna? Fast varför skulle de det? Det är säkert som Putin nyligen framhöll i en lång och uppmärksammad intervju med amerikanska Bloomberg news:

I think all sober-minded people who really are involved in politics understand that the idea of a Russian threat to, for example, the Baltics is complete madness. Are we really about to fight NATO? How many people live in NATO countries? About 600 million, correct? There are 146 million in Russia.

Men sånt får man väl inte citera i det här landet utan att bli anklagad för att vara Putin-kramare. Putins yttrande skulle möjligen kunna ses som ett skäl för att Sverige skulle gå med i Nato men å andra sidan tror väl inte ens Mikael Holmström på att Ryssland skulle ha något intresse av Sverige annat än i relation till just de baltiska länderna.

Man har en känsla av att den utplacerade svenska stridsgruppen framkallar ungefär samma muntra känslor i det ryska miltärhögkvarteret som en gång överväldigade den tyske generalen Helmuth von Moltke d. ä. vid åsynen av Vaxholms fästning – om man nu får tro den apokryfa berättelse som ni kan läsa mer om genom att klicka här.

Vill man diskutera säkerhetsläget runt Östersjön skulle man annars kunna inbjuda Rysslands ÖB Valerij Gerasimov till Sverige för en diskussion generaler emellan. Han mottogs ju häromdagen i Ankara med militära hedersbetygelser av sin turkiske kollega Hulusi Akar vilket visar att det inte är förbjudet ens för det största Nato-landet på den här sidan Atlanten att tala direkt med ryssarna för att undanröja onödiga missförstånd. Men ett mer avspänt militärt läge runt vår östkust är kanske inget som de svenska försvarsaktivisterna är intresserade av.

gerasimov

Gerasimov – gäst hos Nato-landet Turkiet

Vår egen ÖB, Micael Bydén, bor för övrigt bara någon kilometer från vårt hus här i Södertälje och kanske vore det roligt om han vid ett besök generaler emellan kunde få visa sin ryske motsvarighet de platser här i stan där ryssarna faktiskt härjade sommaren 1719.

Försvaret av Gotland har verkligen intresserat mig ända sedan jag på 70-talet var krigsplacerad på öns östkust och vid ett skärpt läge under det kalla kriget hade order att bege mig dit. Vad jag skulle göra där är svårt att veta. Min utbildning vid FRA handlade om att forcera chiffer, uppfångade genom signalspaning, och det är ett arbete som bäst bedrivs under relativt lugna förhållanden och är knappast en rent fältmässig uppgift på stranden för en väntad invasion. Så småningom ändrades dock krigsplaceringsordern till ett mer centralt ställe en bra bit in i landet.

Kanske låg det en högre militär vishet bakom min tänkta insats vid Östersjökusten. Jag har bara inte kunnat räkna ut vilken. Den ligger väl på samma höga nivå som dikterat beslutet om den aktuella stridsgruppen på den vackra ön.

Read Full Post »

Jag fick en personlig inbjudan till ett seminarium under den kommande Almedalsveckan i Visby, den årliga händelse som är den offentliga sektorns och näringslivets gemensamma svar på Peace & Love-festivalen i Borlänge. Rubriken är ”Varför är konstnärliga högskolor viktiga för en stads attraktivitet?”. Det är Stockholms akademiska forum som inbjuder till ett samtal som bland annat utgår från följande analys:

Konstnärligt utbildade främjar kreativitet och utveckling av nya idéer, ställer frågor på sin spets och driver därmed utveckling inom alla samhällsarenor. Hur kan denna sektor främjas och utvecklas? Hur kan synergieffekter mellan konstnärlig verksamhet och andra samhällssektorer öka? Vilka möjligheter finns att ge konsten och konstnärerna ett ökat utrymme i samhället, som drivkraft, inspiratör och motor?

En intressant frågeställning förstås, väl värd att dryfta. Man undrar bara varför just denna diskussion (som i grunden handlar om Stockholmsregionen) ska förläggas till Gotland och föras mellan fem personer som alla transporterats dit för ändamålet. Eftersom samtalet förs under frukosttid  (förtäring ingår) måste ju deltagarna också ha anlänt till Visby dagen innan.

Själv tänker jag inte åka dit. Jag befinner mig på annan ort och dessutom skulle en tripp till gutarnas vackra ö kosta mig ett par tusenlappar. Men jag hoppas att Stockholms akademiska forum får valuta för pengarna och att skarorna strömmar till i morgontimmen. Om seminariet skulle upprepas på sin naturliga plats, det vill säga i Stockholm, kommer jag nog gärna dit.

Almedalens hemsida upplyser om att man i år slår rekord i antalet evenemang. Totalt omfattar kalendariet 1.745 mer eller mindre viktiga framträdanden och seminarier. 70% av dem anordnas måndag till onsdag under den kommande veckan. Det betyder 1.225 programpunkter under tre dagar eller drygt 400 per dag. Jag vet inte hur de s.k. kommunikationsstrategerna tänker när de utgår från att man får maximal effekt för sina pengar genom att förlägga sina PR-aktiviteter till en plats där man möter en så mördande konkurrens.

Å andra sidan handlar Almedalen förstås också om det som de ryska gummorna nyss inbjöd till: ”Party for everybody. Come on and dance!”.

———

PS – Uppdatering

Svenska Dagbladet har idag (30/6) en stor artikel om de miljonbelopp somn statliga och kommunala myndigheter lägger ned på sin närvaro i Almedalen. Läs den.

Read Full Post »