Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bonus’

Inget vårtecken är säkrare än att Grönköpings store skald Alfred Vestlund publicerar en dikt om det stigande ljusets årstid i Veckobladet. Så här lyder de två första stroferna i årets ode:

Nu våras det i skog och mark,
och även innanför
vår stadsgräns, uti Djurisk Park,
syns mången vårprimör.
Där skjuter nu exempelvis
en krokus skott på skott,
och en tulpan bland vissnat ris
ur myllan hastar brått.

Kom med, kom med på promenad
i vårens varma sol,
och glöm i sinnesstämning glad
den snö, som föll i fjol!
Vänd blicken upp helt vertikalt
mot azurblåa skyn,
så solen kan rent maximalt
bestråla ansiktshyn!

Gripande. Tre strofer till i samma anda hittar den som klickar här.

I övrigt kan i det nya numret noteras att direktionen i Grönköpings Sparbank tvingats avstå från sitt bonusprogram. Det ersätts med ett Fonusprogram, vilket enligt tidningen innebär ”att, när den dagen kommer, varje Direktionsledamot får en ståtlig begravning å bankens bekostnad, inkluderande en pampig gravsten.”

Ett äldre nummer av Veckobladet:

gvnr7ettan

Read Full Post »