Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Agnes von Krusenstjerna’

På Finlands självständighetsdag den 6 december köpte jag ett gammalt oljetryck på auktion. Det är utgivet av förläggaren och bokhandlaren P A Huldberg i Stockholm någon gång under 1800-talets andra hälft och sitter i en ram som förefaller vara från samma tid.

Att jag kopplar tavlan till Finland beror på att den föreställer tsar Alexander II av Ryssland och hans gemål Maria. Alexander II – som regerade mellan 1855 och 1881 – betraktas ju som den gode tsaren i Finlands historia. Han står staty på Senatstorget i Helsinfors och därifrån strålar också en av stadens centrala affärsstråk, Alexandersgatan, ut.

Det var också han som bidrog till att stärka det finska språkets ställning i Storfurstendömet genom en ny språklagstiftning och det var under hans regering som den finska lantdagen efter decennier av väntan äntligen sammankallades år 1863. Finland hade ett halvsekel tidigare ”upphöjts i nationernas krets” men fick först nu en reguljär folkrepresentation.

På målningen ovan av Robert Wilhelm Ekman ser man tsaren tala till de församlade finska ständerna. Han höll sitt tal på franska, tidens diplomatiska språk, och den intresserade kan hitta originaltexten här.

Lika intressant som själva motivet är dock proveniensen för mitt nyförvärvade oljetryck. Utan den hade jag förmodligen inte brytt mig om att lägga något bud. På baksidan har nämligen någon med blyerts skrivit följande: ”Tillhörde Agnes v. Krusenstjerna och David Sprengel”.

Är det sant? Man vet ju aldrig om det som står på baksidan av en tavla stämmer med verkligheten eller om det är en fantasi, någon gång tillkommen för att höja auktionsvärdet. Fast å andra sidan: Vem skulle komma på idén att skriva dit just detta berömda tandempar i den svenska litteraturen?

Jag tror alltså på goda grunder att texten speglar det verkliga ägarförhållandet. Kanske hade de tidigare ägarna köpt den i någon lumpbod och sedan hängt den någonstans i sitt hem som en historisk kuriositet. Vad vet jag. Knappast ändå i det vardagsrum som man kan se dokumenterat på ett samtida foto från deras våning på Karlavägen i Stockholm:

Om paret Sprengel-von Krusenstjerna och deras märkliga litterära samarbete har det ju skrivits många sidor så jag hänvisar den intresserade till vidare googling. Här vill jag bara peka på några fina betraktelser om Agnes och hennes böcker på Rävjägarns blogg.  Klicka här.  Om den omstridde David (Sven Lidman betraktade honom som som ”den onda principens representant” i sin värld) har Crister Enander skrivit en läsvärd artikel i nättidningen Kulturen. Den hittar man här.

Var jag ska hänga nyförvärvet är en öppen fråga. Inte heller här platsar tavlan i något vardagsrum. Det får kanske bli i det rum där vi har diverse soppterriner från 1800-talet. Där borde den smälta in i miljön.

Read Full Post »