Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 15 juli, 2012

Jag tillhör den kategori som utpekas i en rubrik i Svenska Dagbladet idag: Män som hatar shorts. Det är Ricki Neuman som konstaterar att shorts är ett fult och fånigt plagg, som verkligen inte har fört mänskligheten framåt, snarare tvärtom. Han vägrar följaktligen att ta på sig den stympade variant av benkläder som gör att mogna män lätt ser ut som förvuxna scouter. Själv tvingades jag någon gång som liten gosse att bära kortbyxor till dåtidens stickiga långstrumpor och minns fortfarande känslan av obehag. Det är förmodligen därför som jag har en djupt rotad motvilja mot en klädsel som för en del verkar ha utvecklats till ett tvångsbeteende från midsommar och fram till mitten av augusti.

Någon gång utmanar detta tvångsbeteende löjet. På Arlanda kan man ibland mitt i vintern se män som väntar i incheckningskön iklädda shorts. De är på väg till Thailand eller Filippinerna och har för säkerhets skull klätt sig svalt inför landningen ett halvt dygn senare. Att det ofta är kallt och dragit på planet verkar inte bekymra dem.

– – – – – – – – –

Jag skrev nyligen om de gamla finländska tidningar som digitaliserats och lagts ut på nätet. Som en närstående person konstaterat: har man väl börjat bläddra i dem så blir det nästan beroendeframkallande. Nu läser jag följande notis i tidningen Kotka för den 16 februari 1893:

En »icke hattaftagningsförening« är under bildande äfven härstädes. En lista finnas framlagd å bokhandeln för dem, hvilka önska förena sig om att åtminstone under den kalla årstiden ej lyfta af sig hufvudbonaden vid hälsning, utan endast på militäriskt vis föra några fingrar till densamma. Att en sådan hälsningsreform vore tidsenlig, kan väl ingen bestrida. Om den genomfördes, skulle många förkylningar undvikas. Önskligt vore därför att så många som möjligt ville anteckna sig å listan, framför allt borde damerna så talrikt som möjligt anteckna sig. Vinnas damerna för reformen, så är den lätt genomförd och vi förmoda och hoppas, att det täcka könet i detta fall skall visa sig tillmötesgående.

– – – – – – – – –

En tredje notis baserad på dagens läsning av tidningar i såväl pappersform som digitalt (det är rätt så regnigt ute):

Uleåborgsbladet för den 14 februari 1893 meddelar:

Sedan för inköp af kopior af framstående mästares i utländska museer förvarade taflor 10,000 mk, fördelade på två år, af statsmedel anvisats, och därför inköpts kopior efter Rembrandt af målarinnan V. Soldan-Brofeldt och efter Ter Borch, Frans Hals och Velasquez af målarinnan Helene Schjerfbeck, har Ecklesiastikexpeditionen, på därom af direktionen för Finska Konstföreningen gjord framställning, för att möjliggöra dessa taflors uppställande i Konstföreningens galleri, beviljat ett belopp af 117 mk för lämpliga ramar till desamma.

Jag hade faktiskt ingen aning om Helene Schjerfbecks insats som kopiemålare men förstår nu att det var en viktig del av hennes utveckling och utbildning. På det stora konstmuseet Ateneum i Helsingfors pågår just nu en omfattande utställning för att fira 150-årsminnet av hennes födelse. På museets hemsida noteras hennes nära förhållande till de klassiska målarna: ”Ett genomgående tema är Schjerfbecks dialog med mästarna inom världskonsten. Konstverken som inspirerats av El Greco visas på utställningen för första gången med två konstverk av den spanska konstnären.” Utställningen pågår till den 14 oktober. Dags att ta båten över Östersjön.

Read Full Post »