Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 13 oktober, 2009

Under onsdagen kommer riksdagen att diskutera den så kallade FRA-lagen. Det är kanske ett bra tillfälle för mig att fortsätta berättelsen om vad jag gjorde under det kalla kriget. FRA (Försvarets Radioanstalt) är nämligen en viktig del av den berättelsen.

Tyvärr kan jag inte berätta allt. Jag är bunden av en tystnadsplikt. Men FRA har ju på senare år trätt fram ur skuggorna och en hel del av det som man där sysslar med är vid det här laget ganska välbekant. Går man in på myndighetens hemsida kan man t. ex. hitta följande uppdragsbeskrivning i en platsannons:

Att arbeta med signalspaningsmaterial innebär att söka samband i komplicerade sammanhang och att söka reda på guldkornen i stora materialmängder. Arbetsuppgifterna kräver en hel del klurande och problemlösning samt att man med hjälp av olika verktyg har förmåga att sammanställa och förädla information. Arbetet bedrivs i uppdragsform. Förutom att kunna arbeta självständigt och målinriktat krävs även god samarbetsförmåga för att kunna arbeta i grupp.

Jo, det var just sådant jag sysslade med under min värnplikstid på FRA som genomfördes under mer än två decennier under det kalla krigets år. Efter grundutbildning somrarna 1960 och 61  kallades jag in vart fjärde år till fortsatt tjänstgöring. När jag fick frågan om vad jag egentligen sysslade med därute bland tallar och ekar på den vackra Lovön var jag instruerad att svara: ”Jag bearbetar visst förelagt material”. Oraklet i Delfi skulle inte ha kunnat uttrycka det mer oförbindligt.

logosv_fra_blue

Men att det var kryptoanalys jag lärde mig och utövade är knappast någon hemlighet.  Som framgått av ett tidigare avsnitt av den här serien hade jag på egen hand studerat ryska under gymnasietiden och det var väl detta (i kombination med ett ganska hyfsat mattebetyg) som gjorde att jag blev uttagen till värnpliktig bearbetningstekniker vid mönstringen hösten 1959.

Kombinationen av språkkunskaper och ett visst matematiskt tänkande (i mitt fall dock på en relativt låg nivå) är nämligen en bra utgångspunkt om man ska knäcka chiffer. Därför var det kanske inte så konstigt att en del av mina lumparkompisar bestod av dels matematiker, dels språkmän. Åtminstone fem av dem blev med tiden professorer i matematik och ett par blev ledande slavister. Själv blev jag till slut varken matematiker eller språkvetare men jag fick faktiskt vid något tillfälle erbjudande om fortsatt jobb på den s.k. ”firman”.

Vill ni veta mer om FRA:s ärorika historia så har Bengt Beckman – som tidvis var min chef där – en utmärkt hemsida. Hans bok Svenska kryptobedrifter från 1996 är mycket läsvärd. Jag ser att han på hemsidan citerar en recension som jag publicerade i Svenska Dagbladet när den första upplagan kom ut (boken har sedan översatts till flera språk) och där jag bland annat skrev följande:

En som varit länge i branschen är Bengt Beckman, tidigare chef för FRA:s kryptologiska analys. Han har nu samlat delar av sitt historiska kunnande och kryptologiska vetande i en intressant bok som bland annat beskriver chifferkonstens klassiska grunder men som framför allt är ett äreminne över de svenska bedrifterna under det andra världskrigets dramatiska beredskapsår. – – Beckman ger för första gången en riktig inblick bakom kulisserna i detta arbete av världsklass inom underrättelseområdet

beckman

Bengt Beckmans bok – i tysk upplaga

Visst fanns det en kalla krigs-stämning på FRA på 60- och 70-talet. Att mycket av signalspaningen var riktad mot den sovjetiska militären var knappast en hemlighet. När jag för första gången kom dit 1961 var det knappt ett decennium efter det att ett spaningsplan (den berömda DC 3:an) hade skjutits ned av ryssarna. Bland tjänstemännen fanns det fortfarande män och kvinnor som varit med under andra världskriget och som hade förstahandskunskap om hur den snillrika matematikern Arne Beurling knäckte tyskarnas maskinchiffer.

Om jag själv lyckades knäcka något? Jodå, men det kan jag tyvärr inte säga något om. Jag bearbetade bara visst förelagt material.

Och hur ser jag på FRA-lagen? Till den får jag nog återkomma i ett annat sammanhang.

Read Full Post »