Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 20 mars, 2009

Förlåt om det är lite tjatigt med alla skriverier om prerafaeliterna på den här bloggen men är man intresserad av skickligt måleri i allmänhet och engelskt 1800-tal i synnerhet så är det klart att Nationalmuseums utställning är en fröjd för sinnena. Den aktualiserar så många frågor om både konst och samhälle.

Den bästa och mest insiktsfulla recensionen hittills av utställningen är Carl-Johan Malmbergs i Svenska Dagbladet idag. Han faller inte in i de vanligaste klichéerna utan pekar på vikten av att verkligen försöka tyda den tids tecken som prerafaeliterna gestaltar:

De prerafaelitiska konstnärerna var avantgardet inom den engelska konsten under andra halvan av 1800-talet. Som alla avantgarden kännetecknades de av ideal, kritik av föregångare och dolda innebörder i sin konst – dolda delvis för dem själva men inte nödvändigtvis för eftervärlden. Lika måleriskt övertydliga som deras verk är, lika fyllda av det outsagda är de.

Förutom att förkunna ett rent estetiskt program ville de enligt Malmberg skildra det vardagsnära: barndomen, familjelivet, men också samhällets bortträngda sidor: prostitution, omänskligt arbete, svält. Han konstaterar också att utställningen är enastående rik:

Sverige har väntat på en helgjuten presentation av denna konstriktning, som länge uppfattades som kuriös och insulär i relation till kontinentala avantgarden som symbolism och impressionism, men som numera ses som själva vaggan för mycket av den moderna bildvärlden, inte minst inom fotografin.

Läs och begrunda. Och för all del; se på utställningen med ett öppet sinne med både en historisk och samtida konstvärld i bakhuvudet. Den pågår till den 24 maj.

Read Full Post »