Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 13 mars, 2009

På den anslagstavla för överheten som heter DN Debatt berättar högskole-och forskningsminister Lars Leijonborg att inga fler högskolor i Sverige får bli universitet. Hans motivering är bland annat denna:

Sverige har nu fjorton universitet. Det är mycket för ett land med nio miljoner invånare. Det speglar en hög ambition på det akademiska området, men enligt regeringens uppfattning är det inte oproblematiskt att gå vidare och höja antalet ytterligare.

Är fjorton universitet (begreppet innefattar också Karolinska Institutet och de tekniska högskolorna) mycket för vårt land? Det betyder ungefär 1 universitet per 643.000 invånare. Vilken skala har Lars Leijonborg använt när han tycker att vi inte ska ha fler?

Man kan nämligen jämföra med några andra länder. Hela Storbritannien har 109 universitet (och då är ändå de federala strukturerna i London och Wales bara räknade som en institution vardera). Det ger 1 universitet per 560.000 invånare. Enbart Skottland har 15 institutioner som kallas universitet vilket betyder 1 universitet på 343.000 invånare.

USA, det ledande forsknings- och utbildningslandet,  har ju över 4.000 universitet men räknar man bara de institutioner som har fyraåriga program – c:a 2.450 – så ger det 1 universitet per 125.000 invånare.

Nu vet alla att namnet universitet inte säger något i sak. Och pragmatiskt så kallar sig nästa alla svenska högskolor ”university” i internationella sammanhang. Kvalitet är ju för övrigt något som inte garanteras bara av ett namn.

Egentligen är det enbart här i landet som benämningen universitet har blivit fylld med så mycket politisk prestige, en prestige som tycks gå över alla partigränser. Det är lite märkligt att Sverige har så låg ambitionsnivå att vi inte kan tillåta mer än fjorton universitet.

Read Full Post »